BIC®

Вече повече от 30г. продуктите с марката BIC® са на българския пазар. Виста АВТ дистрибутира продуктите BIC® от 2011г. Продуктовото портфолио включва ножчета за бръснене, самобръсначки, запалки и други.


http://www.bicworld.com 

 

гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 64, Еърпорт Логистичен Център
Тел: +359 2 421 59 21, +359 2 421 59 24, +359 2 421 59 25
Тел: +359 2 421 59 26, Факс: +359 2 421 59 22

» Изпратете е-мейл