Правила на кампанията " Вашият малък момент УДОВОЛСТВИЕ“ в обектите на ДМ България

Кампанията е организирана от Колгейт Палмолив Адриа, със седалище и адрес на управление: гр.Любляна, ул.“Веровшкова” № 55, ЕИК 20549121, наричано по-долу за краткост “Организатор” със съдействието на dm България, начричано по-долу dm България.


Кампанията ще се проведе в избрани обекти на dm България. Официалните правила за участие в кампанията ще бъдат публикувани на www.vistaawt.com.
Участник в кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. 
За участие в кампанията  е необходимо да посетите един от следните обектите на ДМ в определените дати и часове:


dm София, София, бул Мария Луиза 75  – 2 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 
dm София, София, бул Ал. Стамболийски 51  – 2 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 
dm София, Бизнес Парк, София , сграда 11  – 2 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 
dm София, София, ул Пиротска 5  – 2 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 
dm София, София, Студентски град, ул. Йордан Йосифов 6  – 2 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 
dm София, София, Ring Mall, бул Околовръстен път 216  – 2 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 
dm София, The Mall, София – 2 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 3 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 4 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 9 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 10 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 11 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30
dm София, Университет – 3 Юни 2017 , час 17:00 – 19:30; 4 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 9 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 10 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 11 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30
dm София, Сердика мол – 3 Юни 2017 , час 17:00 – 19:30; 4 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 9 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 10 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 11 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30
dm София, площад Славейков – 3 Юни 2017 , час 17:00 – 19:30; 4 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 9 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 10 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 11 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30
dm София, София Мол – 3 Юни 2017 , час 17:00 – 19:30; 4 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 9 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 10 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30; 11 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30
dm София, Парадайз център – 3 Юни 2017 , час 17:00 – 19:30; 4 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30;  10 Юни 2017 , час 17:00 – 19:30; 11 Юни 2017 , час 16:30 – 19:30


В настоящата кампания НЕ могат да участват служители на “ТП Колгейт-Палмолив Адриa”, служители на “Виста АВТ” АД и dm България, както и техните родственици.

Продължителност на кампанията: Кампанията ще се проведе в периода от 2.06.2017 до 4.06.2017г; от 9.06.2017 до 11.06.2017г.

Начин на провеждане на кампанията: Кампанията се провежда от промотър (служител на  агенция „Ши промоушънс“, представител на “ТП Колгейт-Палмолив Адриa”) в изброените по-горе обекти и в определените часове.
Промотърът разполага с 5 карти – 2 от тях са печеливши и 3 са непечеливши.  

Механизъм на кампанията: Всеки един клиент на dm закупил 1 бр. Душ Гел Палмолив 250мл или 1 бр. Душ Гел Палмолив 500мл има право да изтегли една от 5те карти, които се намират при промотърът – представител на фирма Колгейт-Палмолив. 
Всеки участник има право да участва многократно при спазване на гореописаните правила .

Описание на Награди:
Наградите са моментни и се раздават от промотърът в обекта веднага след спечелването им.
Наградите са следните:

  • 20бр. подаръчни dm ваучера за стойност 30 лева
  • Брандирана чанта за пазаруване Палмолив
  • Брандирана плажна топка Палмолив

Горните награди не може да бъдат заменяни с пари или други ценности.

Основни правила:

  • Организаторът на кампанията не носи отговорност за прекъсването на тази кампания поради форсмажорни обстоятелства или други обстоятелства извън неговия контрол.
  • Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на кампанията, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.