Правила на кампанията " Colgate Max White“ в обектите на ДМ България

Кампаниятa е организирана от Колгейт Палмолив Адриа, със седалище и адрес на управление: гр.Любляна, ул.“Веровшкова” № 55, ЕИК 20549121, наричано по-долу за краткост “Организатор” със съдействието на dm България, начричано по-долу dm България.


Кампанията ще се проведе в избрани обекти на dm България. Официалните правила за участие в кампанията ще бъдат публикувани на www.vistaawt.com.
Участник в кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България.


За участие в кампанията  е необходимо да посетите един от следните обектите на ДМ в определените дати и часове:
dm София, Университет – 12 Май 2017 , час 16:30 – 20:30; 13 Май 2017 , час 16:30 – 20:30; 14 Май 2017, час 12:00 – 16:00; 19 Май 2017 , час 16:30 – 20:30; 20 Май 2017, час 16:30 – 20:30; 21 Май 2017, час 12:00 – 16:00
dm София, Сердика мол – 12 Май 2017 , час 16:30 – 20:30; 13 Май 2017 , час 16:30 – 20:30; 14 Май 2017, час 12:00 – 16:00; 19 Май 2017 , час 16:30 – 20:30; 20 Май 2017, час 16:30 – 20:30; 21 Май 2017, час 12:00 – 16:00
dm София, площад Славейков – 12 Май 2017 , час 16:30 – 20:30; 13 Май 2017 , час 16:30 – 20:30; 14 Май 2017, час 12:00 – 16:00; 19 Май 2017 , час 16:30 – 20:30; 20 Май 2017, час 16:30 – 20:30; 21 Май 2017, час 12:00 – 16:00
dm София, София Мол– 12 Май 2017 , час 16:30 – 20:30; 13 Май 2017 , час 16:30 – 20:30; 14 Май 2017, час 12:00 – 16:00; 19 Май 2017 , час 16:30 – 20:30; 20 Май 2017, час 16:30 – 20:30; 21 Май 2017, час 12:00 – 16:00
dm София, Парадайз център – 12 Май 2017 , час 16:30 – 20:30; 13 Май 2017 , час 16:30 – 20:30; 14 Май 2017, час 12:00 – 16:00; 19 Май 2017 , час 16:30 – 20:30; 20 Май 2017, час 16:30 – 20:30; 21 Май 2017, час 12:00 – 16:00
dm София, The Mall – 12 Май 2017 , час 16:30 – 20:30; 13 Май 2017 , час 16:30 – 20:30; 14 Май 2017, час 12:00 – 16:00; 19 Май 2017 , час 16:30 – 20:30; 20 Май 2017, час 16:30 – 20:30; 21 Май 2017, час 12:00 – 16:00

Продължителност на кампанията: Кампанията ще се проведе в периода от 12.05.2017 до 14.05.2017г и от 19.05.2017 до 21.05.2017г.


Начин на провеждане на кампанията: Кампанията се провежда от промотър (служител на  агенция „Ши промоушънс“, представител на “ТП Колгейт-Палмолив Адриa”) в изброените по-горе обекти и в определените часове.
Промотърът разполага с 5 карти – 2 от тях са печеливши и 3 са непечеливши.  

Механизъм на кампанията: Всеки един клиент на dm закупил 1 бр. Паста за зъби  Colgate Max White Expert или 1 бр. Паста за зъби от линията Colgate Max White ONE или 1бр. Четка за зъби от линията 360/ Слим Софт има право да изтегли една от 5те карти, които се намират при промотърът – представител на фирма Колгейт-Палмолив. 
Всеки участник има право да участва многократно при спазване на гореописаните правила.

Описание на Награди:

Наградите са моментни и се раздават от промотърът в обекта веднага след спечелването им.
Наградите са следните:

  • 30бр. подаръчни dm ваучера за стойност 30 лева
  • Вода за уста Colgate Red 250мл
  • Четка за зъби Colgate 360 Sonic
  • Брандрирана Colgate четка за грим

Горните награди не може да бъдат заменяни с пари или други ценности.

Основни правила:

  • Организаторът на кампанията не носи отговорност за прекъсването на тази кампания поради форсмажорни обстоятелства или други обстоятелства извън неговия контрол.
  • Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на кампанията, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.