Правила на кампанията „Colgate Max White“ в обектите на ТВ ФАНТАСТИКО

Кампаниятa е организирана от Колгейт Палмолив Адриа, със седалище и адрес на управление: гр. Любляна, ул. „Веровшкова” № 55, ЕИК 20549121, наричано по-долу за краткост „Организатор”.

Кампанията ще се проведе в избрани обекти на ТВ ФАНТАСТИКО, посочени по-долу и съгласно определен график.

Участник в кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България.

За участие в кампанията  е необходимо да посетите един от следните обектите на ТВ ФАНТАСТИКО в определените дати и часове:

Времетраене: 17,30 ч. до 20,30 ч.

Обекти и дати на провеждане:

Фантастико 6 с адрес: гр. София, ул. "Г.М. Димитров" №77 на 11 май, 18 май, 31 май 2019.

Фантастико 7 с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел“ 1, ул. "Монтевидео" №98 на 10 май, 11 май, 17 май, 18 май, 31 май 2019.

Фантастико 16 с адрес; гр. София, бул. "Джавахарлал Неру" №26 на 10 май, 11 май, 17 май, 18 май, 31 май 2019.

Фантастико 18 с адрес: гр. София, ул. "Нишава" №138 на 10 май, 11 май, 17 май, 18 май, 31 май 2019.

Фантастико 22 с адрес: гр. София, ул. "Акад. Борис Стефанов" №12 на 10 май, 11 май, 17 май, 18 май, 31 май 2019.

Фантастико 30 с адрес:  гр. София, бул. "Черни връх" №204 на 11 май,18 май, 31 май 2019.

Фантастико 33 с адрес:   гр. София, бул. "Симеоновско шосе" №87А на 11 май,18 май 2019.

Фантастико 36 с адрес:  гр. София, бул. Св. Климент Охридски №15 на 11 май,18 май 2019.

Фантастико 40 с адрес:  гр. София, ул. "Николай Коперник" №27  на 11 май,18 май 2019.

Фантастико 42 с адрес: гр. София, ул. "Йерусалим" №22 на 10 май, 11 май, 18 май, 31 май 2019.

Продължителност на кампанията: Кампанията ще се проведе в периода от 10.05.2019 до 31.05.2019г., съгласно посочения по-горе график.


Начин на провеждане на кампанията
: Кампанията се провежда от промотър (служител на  агенция „Ши промоушънс“, представител на “ТП Колгейт-Палмолив Адриa”) в изброените по-горе обекти и в определените часове.


Механизъм на кампанията
: Всеки един клиент на ТВ ФАНТАСТИКО закупил 1 бр. Паста за зъби  Colgate Max White Expert / Expert Complete или 1 бр. Паста за зъби от линията Colgate Max White ONE или 1бр. Четка за зъби от линията 360/ Слим Софт/360 Advanced/ Слим Софт Advanced има право да изтегли една от 5те карти, които се намират при промотъра – представител на фирма Колгейт-Палмолив и да разбере дали печели награда.


Всеки участник има право да участва многократно при спазване на гореописаните правила.


Описание на Награди:

Наградите са моментни и се раздават от промотъра в обекта веднага след спечелването им.


Наградите са следните:

  • Вода за уста Colgate Red 250мл
  • Вода за уста Colgate blue 100мл
  • Четка за зъби Colgate Cavity protection
  • Брандриран гланц за устни

Горните награди не може да бъдат заменяни с пари или други ценности.


Основни правила
:

  1. Организаторът на кампанията не носи отговорност за прекъсването на тази кампания поради форсмажорни обстоятелства или други обстоятелства извън неговия контрол.
  2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на кампанията, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.
  3. При участието в кампанията не се събират и обработват лични данни.