Правила на кампанията „Colgate Max White“ в обектите на Kaufland

Кампаниятa е организирана от Колгейт Палмолив Адриа, със седалище и адрес на управление: гр. Любляна, ул. „Веровшкова” № 55, ЕИК 20549121, наричано по-долу за краткост „Организатор”.

Кампанията ще се проведе в избрани обекти на Kaufland, посочени по-долу и съгласно определен график.

Информация за настоящите правила може да бъде получена на адрес: www.vistaawt.com.

Участник в кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България.


За участие в кампанията  е необходимо да посетите един от следните обектите на Kaufland в определените дати и часове:


Период: 10 май 2019, 11 май 2019, 17 май 2019, 18 май 2019 и 31 май 2019

Времетраене: от 17.оо ч. до 20,30 ч.

Обекти:

Кауфланд София Банишора с адрес: гр. София 1233, ул. Скопие № 1

Кауфланд София Дружба с адрес: гр. София 1592, ул. Хайделберг № 1

Кауфланд София Младост с адрес: гр. София 1712 , ул. Филип Аврамов № 3

Кауфланд София Хаджи Димитър с адрес: гр. София 1510, ул. Резбарска №7Б

Кауфланд София Витоша (Бъкстон) с адрес: гр. София 1618, ул. Тодор Каблешков 3

Кауфланд София Люлин с адрес: гр. София 1324, бул. Петър Дертлиев № 56

Кауфланд Пловдив Тракия с адрес: гр. Пловдив 4023, ж.к.Тракия, бул. Освобождение № 47

Кауфланд Пловдив Христо Ботев-Юг с адрес: гр. Пловдив 4023, ул. Македония 97Б

Кауфланд Бургас Славейков с адрес: гр. Бургас 8000, ул. Янко Комитов № 8

Кауфланд Варна Възраждане  с адрес: гр. Варна 9020, бул. Република № 60

Кауфланд Варна Трошево с адрес: гр. Варна 9020, ул. Христо Смирненски № 2


Продължителност на кампанията
: Кампанията ще се проведе в периода от 10.05.2019 до 31.05.2019г., съгласно посочения по-горе график.


Начин на провеждане на кампанията
: Кампанията се провежда от промотър (служител на  агенция „Ши промоушънс“, представител на “ТП Колгейт-Палмолив Адриa”) в изброените по-горе обекти и в определените часове.

Механизъм на кампанията: Всеки един клиент на Kaufland закупил 1 бр. Паста за зъби  Colgate Max White Expert / Expert Complete или 1 бр. Паста за зъби от линията Colgate Max White ONE или 1бр. Четка за зъби от линията 360/ Слим Софт/360 Advanced/ Слим Софт Advanced или 1бр. Вода за уста Колгейт 250мл има право да изтегли една от 5те карти, които се намират при промотърa – представител на фирма Колгейт-Палмолив и да разбере дали печели награда.


Всеки участник има право да участва многократно при спазване на гореописаните правила.

Описание на Награди:

Наградите са моментни и се раздават от промотъра в обекта веднага след спечелването им.

Наградите са следните:

  • Вода за уста Colgate Red 250мл
  • Вода за уста Colgate blue 100мл
  • Четка за зъби Colgate Cavity protection
  • Брандриран гланц за устни

Горните награди не може да бъдат заменяни с пари или други ценности.

Основни правила:

  1. Организаторът на кампанията не носи отговорност за прекъсването на тази кампания поради форсмажорни обстоятелства или други обстоятелства извън неговия контрол.
  2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на кампанията, като променените в правила се оповестяват на адрес: vistaawt.com.
  3. При участието в кампанията не се събират и обработват лични данни.