Правила на кампания на Colgate с промотъри в обекти ФАНТАСТИКО

Организатор на Играта е ТП Колгейт-Палмолив Адриа, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 121525010., със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 64, сграда Б1 (наричано по-нататък за краткост „Организатор”).

Кампанията ще се проведе в избрани обекти на магазини ФАНТАСТИКО на територията на гр. София, посочени по-долу и съгласно определен график.

В кампанията могат да участват единствено лица, които са навършили 18 (осемнадесет) години към датата на участието си в кампанията.

В кампанията не могат да участват:
- служители и членовете на техните семейства (съпруг(а), родител, дете, брат или сестра), както и членове на техните домакинства, на Организатора на кампанията или техни свързани, дъщерни дружества, представителства или консултанти; и
- други лица, участващи в създаването или администрирането на кампанията, или техните семейства или членове на домакинствата.

За участие в кампанията е необходимо да посетите един от следните обекти на ФАНТАСТИКО в определените дати и часове:

Период: 12.11.2021 и 13.11.2021;

Час: 16:30 - 19:30

Обекти:

Фантастико 6 - гр. София, ул. "Г.М. Димитров" №77;

Фантастико 15 – гр. София, жк “Люлин 1”, бул.“ Европа “, до бл. 006;

Фантастико 22 - гр. София, ул. "Акад. Борис Стефанов" №12;

Фантастико 28 - гр. София, ул. "Коста Лулчев" №52, подземен етаж на SkyCity mall; Фантастико 30 - гр. София, жк. Драгалевци,  бул. "Черни връх" №204;

Фантастико 36 - гр. София, жк.”Дървеница”, бул.”Св.Климент Охридски” № 15;

Фантастико 38 - гр. София, ул. "Любляна" №42А;

Фантастико 40 - гр. София, ул. "Николай Коперник" №27;

Фантастико 42 - гр. София, ул. "Йерусалим" №22;

Фантастико 45 - гр. Перник, ул. Юрий Гагарин №52.

 

Продължителност на кампанията: Кампанията ще се проведе в периода от 12.11. 2021 до 13.11.2021г., съгласно посочения по-горе график и единствено в посочените по-горе търговски обекти.

Начин на провеждане на кампанията: Кампанията се провежда в изброените по-горе обекти и в определените часове.

Механизъм на кампанията:

Участието в кампанията е обвързано с покупка. Всяко лице, което отговаря на изискванията на Раздел 1 и желае да участва в кампанията, може да се включи като закупи един или повече продукти с марка Colgate, независимо от конкретния вид продукт на обща стойност минимум 3,99 лв. („Промоционален продукт“) от търговските обекти, в които се провежда Кампанията.

След закупуване на Промоционален продукт, клиентът може да изтегли скреч карта от промоутър и веднага да спечели подарък.

Скреч картите са със следното съдържание:

-„Ваучер за почистване на зъбен камък в Клиника Дучеви.“

-„Печелите Вода за уста Colgate синя 100мл.“

-„Печелите паста за зъби Colgate Total 50мл.“

-„Опитайте пак!“

 

Участник може да се включи в кампанията, като използва всяка касова бележка само веднъж. С една касова бележка може да се спечели само една награда.

 

Описание на Награди:

Малките награди са моментни и се раздават от промотъра в обекта веднага след спечелването им.

  • Рекламна Вода за уста 100мл 0,32 лв с ДДС
  • Паста за зъби Colgate Total 50мл 0,64 лв с ДДС

Голямата награда се получава като клиентът запази печелившата скреч карта и я ползва като ваучер. За да се възползва от наградата, печелившия участник е нужно да се свърже предварително с Клиника Дучев и да си запази час.: https://clinicaduchev.com/

  • Ваучер за почистване на зъбен камък - 200 лв с ДДС

Горните награди не може да бъдат заменяни с пари или други ценности.

Основни правила:

  1. Организаторът на кампанията не носи отговорност за прекъсването на тази кампания поради форсмажорни обстоятелства или други обстоятелства извън неговия контрол.
  2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на кампанията, като променените в правила се оповестяват на адрес: www.vistaawt.com.
  3. Организаторът може да прекрати играта без да дава причини за това, като е длъжен да обяви прекратяването на следния интернет адрес: www.vistaawt.com
  4. При участието в кампанията не се събират и обработват лични данни.
  5. Организаторът не носи отговорност за качеството на извършената услуга от Клиника Дучев.
  6. Организаторът не носи и отговорност за графика на клиниката и възможността за записване на час.

 

Настоящите Общи условия са достъпни на следния интернет адрес: www.vistaawt.com, както и физически в обектите, в които ще се осъществява кампанията.