Зареждане...

Свободна позиция Счетоводител в София

Счетоводител

  • Пълно работно време
  • София
  • 12.02.2019

Виста АВТ АД е водеща дистрибуторска компания в сферата на търговията с бързооборотни стоки. Компаниите, с които си сътрудничим са с дългогодишен опит и лидери в своята област. 
За отличното обслужване на нашите клиенти се грижи екип от професионалисти — мениджъри, търговски представители, спедитори, оператори, мърчандайзери.
С цел покритие на търговските обекти в страната, компанията оперира с регионалните си офиси в гр. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Плевен.
Поради разширяване на бизнеса си Виста АВТ АД търси да назначи високо мотивиран и ориентиран към резултатите специалист, който да се присъедини към нашия екип в гр. София на длъжност:


Счетоводител


Задължения и отговорности:


Участва в организирането и контролирането за финансово-счетоводна дейност на фирмата под контрола на Главния счетоводител. Осъществява финансов контрол върху разходите на фирмата и прави анализ на финансовите резултати. 
- Отговаря за своевременното оформяне на счетоводните документи и воденето на възложените сметки, които обработва и води.
- Носи отговорност за несвоевременното или неточно извършени счетоводни операции и подадени данни.
- Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи и информацията, която се представя на ръководството и длъжностните лица.

Изисквания:


Висше икономическо образование "Счетоводство и контрол" или "Финанси" 
- Професионален опит не по-малко от 1 годинa.
- Отлични компютърни умения – владеене на MC Office.
- Ползване (владеене) на английски език - предимство.
- Добро познаване на нормативните актове, свързани с счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното право; реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации, организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи.

Компанията предлага:


- Работа в бързо развиваща се, водеща търговска компания;
- Динамична работна атмосфера, среда от професионалисти;
- Висок стандарт на работа, периодични обучения за повишаване на квалификацията;
- Коректно отношение спрямо служителите, основано на представянето;
- Конкурентно възнаграждение.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

Попълнете всички полета, за да кандидатствате.